Artful AB banner

Linda Schenck

Linda Schenck

Literary Translator into English

My name is Linda Schenck and I am a professional translator and interpreter, living in Göteborg, Sweden. Artful AB has been my company name since 1989. The company is now dormant, as I am retiring from all the aspects of my profession with the exception of literary translation. Swedish authors whose work I have translated include, for example: Kerstin Ekman, Selma Lagerlöf, Majgull Axelsson, and Annika Thor.

You are welcome to contact me concerning literary translation of any kind into English at lschenck48@gmail.com.

If you are looking for a conference interpreter, contact me at lschenck48@gmail.com for a recommendation or see http://aiic.net or http://calliope-interpreters.org.

If you are looking for a non-fiction, academic, legal or business translator, or a language editor, please feel free to email me at lschenck48@gmail.com with a description of the assignment, and I will send you a recommendation. Or see http://www.kammarkollegiet.se/rattsavdelningen/tolkar-och-oversattare/sok-auktoriserad-translator (in Swedish only) or http://www.aukttranslator.se/en.

Linda Schenck

Photo Ebba Öjendal

Översättare av Svensk Litteratur 
till Engelska

Jag heter Linda Schenck och jag är översättare. Jag är bosatt i Göteborg, Sverige. Artful AB har tillhandahållt översättnings- och tolktjänster, men ligger nu vilande eftersom jag har gått I pension från dessa delar av min verksamhet. Jag ägnar nu min arbetstid åt litterär översättning, som A-skattetagare. Bland de svenska författare vars verk jag har översatt finns: Kerstin Ekman, Selma Lagerlöf, Majgull Axelsson och Annika Thor.

Kontakta mig gärna om alla sorters litterär översättning till engelska, mitt modersmål på lschenck48@gmail.com.

Om du söker en konferenstolk, kontakta mig på lschenck48@gmail.com för en recommendation eller se http://aiic.net eller http://calliope-interpreters.org.

Om du söker en översättare till en handling, en artikel el dyl, eller om du söker en språkgranskare, kontakta mig på lschenck48@gmail.com för en recommendation eller se http://www.kammarkollegiet.se/rattsavdelningen/tolkar-och-oversattare/sok-auktoriserad-translator eller http://www.aukttranslator.se/en.